Sport

Sportspræmier i form af pokaler og medaljer skaber motivation i idræt

Der har i løbet af de seneste par år været et enormt fokus på, hvordan unge ikke bevæger sig nok i deres hverdag. Der er en stigende tendens til, at børn og unge pjækker fra motionsdage og idræt. Dette skyldes først og fremmest at idræt ikke betragtes som et specielt vigtigt fag hverken blandt elever, lærer eller forældre. Dermed er der også en generel diskurs om, at det er i orden, at man pjækker fra idræt. Dette er dog en skam, da der er nogle helt særlige værdier og kompetencer, der følger med faget idræt. Først og fremmest lærer man noget om sin egen krop, som er vigtigt at have med sig, når man senere vokser op. På samme tid er det et fag, der på mange måder gør at børn og unge tillærer sig nogle sociale kompetencer, der senere bliver brugbare.

 

Det kan dog være svært at vide, hvordan man skal motivere de unge til at møde op til undervisningen. Først og fremmest er det egentlig underligt, at de unge ikke finder idræt som det bedste fag, da det kan opfattes som et frirum i den ellers pressede hverdag. Desværre er dette ikke motivation nok, og derfor er det også nødvendigt, at man tager andre midler i brug. Det der skal trække de unge til idræt er nemlig konkurrencen. Hvis der pludselig er noget enten at vinde eller tabe, hvis man tager til idræt, vil dette virker langt mere motiverende. Det kan for eksempel være at der er nogle vandrende medaljer, der følger den elev, der vinder de forskellige spil, der dyrkes i idræt.  Dermed er der først og fremmest noget, der motiverer til at møde op til idræt, men der er altså også en grund til at skulle gøre sig umage i undervisningen.

live-339496_960_720

Sportspræmier som pokaler og medaljer kan skabe stærkere konkurrence ved skolens motionsdag

Dog er det ikke kun selve faget idræt, hvor det er svært at tiltrække, især de ældre klassers, opmærksomhed, men også temadage, der drejer som om motion har svært ved at tiltrække elever. Det virker ligegyldigt, og man bliver alligevel ikke bedømt i faget. Dog er det vigtigt, at disse dage bliver ved med at blive håndhæve, for de giver muligheden for at skabe stærke bånd magen til dem, man oplever i verdens nationer under OL. Selvfølgeligt vil man gerne vinde, men i høj grad handler det bare om at stille op som en klasse, der kommer hinanden ved i holdspil. Alligevel kan det hjælpe, hvis man finder pokaler på internettet, der kan tildeles de vindende klasser. Dette bliver ekstra stærkt og tillokkende, hvis der skabes en tradition omkring disse sportspræmier, det kan for eksempel være et rivaliserende forhold mellem to klasser.

 

Sportspræmier gør skolens arrangementer stærkere

Til tider kan grunden til, at man ikke gider at møde op til disse temadage, at de ikke tages seriøst. Dette kan skyldes, at konkurrence gejsten ikke er vægtet højt nok. Det handler om, at skabe nogle sportsarrangementer, der giver følelsen af, at der er noget på spild. Det handler om, at klasserne skal føle sig som et samlet hold. Dette kan for eksempel være ved, at alle skal have samme farve tøj på eller, at man har et kampråb. Til sidst er det også vigtigt, at man kæmper om de eftertragtede sportspræmier. http://www.billigepokaler.dk