Uddannelse

Med en uddannelse i hypnose kan du lettere hjælpe dine patienter

Hvis man rammes af en eller anden form for lidelse såsom stress eller angst, er de fleste mennesker vant til at søge hjælp hos en psykolog. Her prøver man at snakke sig frem til, hvad problemet kan være og finde ud af, hvad det er, der gemmer sig i underbevidstheden, og som skaber problemer og hindringer for hverdagen. Selvom det altid er en god idé at tale om problemerne og sætte ord på dem, så kan det tage lang tid at nå ind til sagens kerne og underbevidstheden. Netop fordi underbevidstheden jo ikke er den ”bevidste” del af vores hjerne og ikke så let lader sig kontrollere. Med hypnose er det nemmere at åbne op for hjernens underbevidsthed og ændre på dårlige tankemønstre. Kunne du som psykiater eller psykolog tænke dig at tage en hypnose uddannelse og gennem hypnose hjælpe dine patinter endnu mere effektivt ud af deres dårlige vaner? Så kan du her læse mere om hypnoseuddannelsen og dens mange muligheder. Med en uddannelse i hypnose kan du viderebygge på den viden, du allerede har, og få redskaber til at tilbyde dine patienter endnu bedre hjælp.

 

Hypnose hjælper andre til at få en bedre hverdag

Der er desværre en generel opfattelse af, at hypnose er noget fis. Mange tror ikke på, at hypnose kan hjælpe på samme måde som konsultationer hos en psykolog eller en psykiater. Sandheden er dog, at hypnose i nogle tilfælde faktisk kan være en større hjælp. Når man er under hypnose, åbner man op for sin underbevidsthed og gør sindet modtageligt overfor ændringer. Når man derimod sidder foran sin psykolog, kommer man tit til at have paraderne oppe. Selvom man prøver at være ærlig og åben, er det ikke altid, noget man selv kan styre. Det er helt almindeligt og naturligt, at hjernen har områder med følelser og tanker, som ligger dybere begravet end andre, og som hjernen holder mere fast på. En hypnoseuddannelse er i høj grad for dig, der interesserer dig for hjernen og psyken (måske også allerede har en uddannelse inden for psykiatri). Og dig, der ønsker at hjælpe andre mennesker til at få et bedre liv og en bedre hverdag. Hypnose er en rigtig god måde at komme ud af dårlige vaner såsom rygning eller overspisning eller en psykisk lidelse som depression. Det kan som tidligere nævnt også hjælpe mod forskellige typer af angst såsom præstationsangst eller angst for edderkopper.

Hypnose er blandt mange en anerkendt behandlingsform

Mange mennesker går rundt med en eller anden form for angst – i stærkere eller mildere grad. Nogle er bange for sommerfugle, nogle har utroligt svært ved at snakke foran en større forsamling mennesker, og nogle er bange for at køre med offentligt transport. Mange mærker denne form for angst, men gør ikke noget ved det. Andre kæmper en brav kamp for at komme ud af de svære mønstre, som hjernen har opbygget gennem årene. Med hypnoseuddannelsen kan du lettere hjælpe de mennesker, der brændende ønsker at komme ud af deres dårlige vane, hvad enten det er rygning eller angsttanker. Hypnose er nemlig ikke noget værre hokus pokus. Det er dokumenteret, at hypnose og hypnoterapi er effektive behandlingsmetoder. Selvom der stadig er nogle mennesker, der har fordomme om hypnose, og som måske føler sig lidt skræmte af alt den snak om underbevidstheden, så er der også mange, som tror på hypnose og på egen krop har mærket dens gode virkning. Hvis du tager en uddannelse i hypnose, kan du dels hjælpe andre til et bedre liv og dels være med til at afmystificere hypnosen som behandlingsform.